3 grudnia 2023

Najważniejsze zasady zdrowego żywienia

Chcąc opisać zasady zdrowego żywienia, wypada przytoczyć idee, jakie przyświecają zwolennikom poszczególnych diet żywieniowych, zwłaszcza tych które szczególnie silnie podkreślają dobroczynny wpływ na ludzkie zdrowie owoców i warzyw. Ponieważ odżywianie organizmu polega przede wszystkim na dostarczaniu mu niezbędnych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania składników i mikroelementów, najistotniejszą zasadą jest stosowanie urozmaiconego jadłospisu, uwzględniającego bogactwo wartościowych owoców i warzyw. Codzienne menu należy komponować w ten sposób, by najobfitsze w składniki odżywcze i dostarczające najwięcej energii było śniadanie. Pozostałe posiłki powinny być równomiernie rozłożone w czasie dnia, a suma wszystkich powinna wynosić pięć. W miarę możliwości należy ograniczać szkodliwe składniki pokarmowe, takie jak cukier i niektóre tłuszcze. Warto oprzeć dietę na pokarmach surowych, gotowanych i pieczonych, wyrzekając się zwłaszcza tych smażonych. Nie można zapominać także o regularnym nawadnianiu organizmu, dając pierwszeństwo wodzie mineralnej i naturalnym sokom.